Eğitim Metotlarımız

Waldorf Eğitim Yaklaşımı, Rudolf Steiner tarafından geliştirilmiştir ve eğitimi sanata dönüştürmeyi amaçlayan bütüncül bir yaklaşıma sahiptir. Çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açılardan dengeli bir biçimde gelişmelerini hedefler. Sanat, müzik ve hareketle öğrenme ön plandadır, çocukların keşfederek, deneyimleyerek yaşantılarını zenginleştirmeleri teşvik edilir. Rekabet yerine birbirlerine saygı duymaları ve yardımlaşarak toplumsal aidiyet duygusu kazanmaları önemsenir. Doğa ile iç içe olmayı savunur ve çocukların doğal araçlarla ilişki kurmasını sağlar, böylece yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Montessori Eğitim Yaklaşımı, Maria Montessori tarafından geliştirilmiştir. Amaç, çocuklardaki gizil güçleri ortaya çıkarmak ve bireysel becerilere odaklanmaktır. Kişisel gelişim, bireysel öğrenme hızı ve karakter özelliklerine uygun bir eğitim sunar. Çocuklara materyal ve çalışma ortamında özgürlük tanır, bireysel hızlarına göre öğrenmelerine imkan sağlar. Hareket özgürlüğü, problem çözme becerisi, özgüven ve sorumluluk duygusunun gelişimine odaklanır.

Decroly Eğitim Yaklaşımı, Ovide Decroly tarafından geliştirilmiştir ve çocukların doğayı keşfederek, yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenmelerini hedefler. Eğitim, deney ve gözlem aşaması, deneyim, gözlem ve bilgilerin birleştirildiği genelleştirme aşaması, ve özümlenmiş bilginin ifade edildiği aşamalardan oluşur.

Reggio Emilia Yaklaşımı, çocukların doğasına uygun bir yaklaşım benimser. İçsel motivasyonu artırmayı, çevreyi üçüncü öğretmen olarak görmeyi ve bütünleştirilmiş bir eğitim yapmayı savunur. Kültürel arabulucular aracılığıyla çocukların kaynaşmasını sağlar, çocukları bilim insanı olarak görür ve gelişmiş düşünce yapılarına sahip olmalarını destekler.