Eğitim Metotlarımız

Waldorf
 • Waldorf Eğitim Yaklaşımı; Rudolf Steiner tarafından geliştirilmiştir.
 • Eğitimi sanata dönüştürmeyi amaçlayan bütüncül bir yaklaşımdır. 
 • Çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açılardan dengeli bir biçimde ve çok yönlü olarak gelişmesini amaçlar. 
 • Çocukların sanat, müzik, hareket ile öğrendikleri; keşfederek, deneyimleyerek yaşantılarını zenginleştirdikleri düşünülür. 
 • Çocukların birbiriyle rekabet etmektense birbirlerine saygı duyarak ve yardımlaşarak toplumsal aidiyet duygusu edinmeleri teşvik edilir.
 • Çocukların doğa ile iç içe olması gerektiğini savunan bir eğitim yaklaşımıdır.
 • Çocukların doğal araçlarla ilişki kurmasını sağlar.
 • Çocukların bir şeyler üretmesine, yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirmesine olanak sağlar.
Montessori
 • Montessori Eğitim Yaklaşımı; Maria Montessori tarafından geliştirilmiştir.
 • Amaç; çocuklarda var olan yeteneği ve gizil gücü ortaya çıkarmaktır.
 • Çocukların bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir yaklaşımdır.
 • Çocukların kişilik gelişimi üzerinde durur.
 • Bireye özgü adil bir eğitim sunar.
 • Çocuklar, istedikleri materyallerle, istedikleri zaman, istedikleri yerde çalışır.
 • Çocukların bireysel hızlarına göre öğrenmelerine olanak tanır.
 • Çocuklara hareket özgürlüğü tanır.
 • Çocuklarda problem çözme becerisini geliştirir.
 • Çocuklarda özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirir.
Decroly 
 • Decroly Eğitim yaklaşımı; Ovide Decroly tarafından geliştirilmiştir.
 • Amaç; çocukların doğanın içinde yaparak, yaşayarak ve gözleyerek öğrenmesini sağlamaktır. 
 • Eğitim, bir bütünlük arz etmektedir.
 • Bütünlük üç aşamadan geçer. 
- Birinci aşama; deney ve gözlem aşamasıdır. 
- İkinci aşama; deneyim, gözlem ve bilgilerin birleştirildiği genelleştirme ve çağrışım aşamasıdır. 
-Üçüncü aşama; özümlenmiş ve ifade edilmiş bilginin ifade edilmesidir.

Reggio Emilia
 • Reggio Emilia Yaklaşımı; Güçlü bir çocuk imajı, çok rollü öğretmen, zengin ve eğitici bir çevre, güçlü ilişkiler, proje tabanlı öğrenme anlayışını savunmaktadır.
Bu yaklaşım; 
 • Çocuğun doğasına uygundur.
 • Çocukların içsel motivasyonunu yükseltir.
 • Çevreyi üçüncü öğretmen olarak görür. 
 • Bütünleştirilmiş eğitim yapar.
 • Kültürel arabulucular sayesinde tüm çocukların kaynaşmasını sağlar.
 • Çocuklar bilim insanı olarak görülür.
 • Çocukların gelişmiş düşünce yapılarına sahip olmalarını sağlar.