Eğitime Bakış Açımız

Alim Okulları yenilikçi tutumuyla dünya eğitim trendlerini an ve an takip eder. Okulumuz her çocuğun özel olduğunu, dolayısıyla farklı eğitim gereksinimleri olduğunu ve tek bir eğitim modeli uygulayarak bu ihtiyaca cevap veremeyeceği kanısındadır. Bu sebepten dolayı farklı modellerdeki uygulamalardan yararlanarak bir sentez oluşturup her çocuğa özel yaklaşım sunmayı tercih eder. Waldorf, Orman Pedagojisi, Decroly, Freinet, Reggio Emilia, Montessori gibi pedagojilerin kuram ve uygulamalarını sentezleyip eklektik bir çalışma şekliyle MEB Okul öncesi eğitim programına uygun proje tabanlı ve deneyimsel eğitim sunar. Toplumsal duyarlılık, kültürel dayanaklar ve yaşamsal temel prensipler eğitim esnasında hiçbir şekilde göz ardı edilmez.