Yaş Gruplarımız

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak, 36 ila 72 ay arasındaki çocuklara eğitim verilmektedir. Bu ay sınırlaması dışında kalan çocukların Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemine kaydı gerçekleşmemektedir.

Eğitim Yılı
  • 3-4 Yaş Grubu 
  • 4-5 Yaş Grubu 
  • 5-6 Yaş Grubu 
Yaz Okulu
  • 3-4 Yaş Grubu 
  • 4-5 Yaş Grubu 
  • 5-6 Yaş Grubu 


3-6 Yaş Gelişim Dönemi Özellikleri (Okul Öncesi)
Çocuklar, bu dönemde bedensel, zihinsel ve psikomotor yönde gelişmeye oldukça açıktırlar.

Bu dönem özellikleri şunlardır:
- El-göz uyumu ve koordinasyonun sağlanması,
- İnce ve kaba motor becerilerini kazanmaya başlaması,
- Kendi öz-bakım becerilerini yerine getirebilme,
- Anne-babadan bedensel bağımsızlaşma,
- Okuma-yazmaya hazır hale gelme,
- Cinsiyet farklılıklarını öğrenme ve cinsel kimliğini kazanmaya başlama,
- Sosyalleşmeye başlama,
- Değişik yaş gruplarıyla iletişim kurmayı öğrenme,
- Duygularını fark etmeye başlama,
- Toplumsal kurallara dair doğru ve yanlış davranışı ayırt etmeye ve toplumsal rolleri öğrenmeye başlama.

Bu dönem çocuklarının gelişimlerine katkı sağlamak için çocuklarla:
- Nitelikli zaman geçirilmeli,
- Oyun oynamaya teşvik edilmeli,
- Küçük sorumluluklar verilmeli,
- Hikâye ve masal kitapları okunmalı,
- Hayal güçlerini geliştirmeleri sağlanmalı,
- Zekâ oyunları oynanmalı,
- Dikkat geliştirici çalışmalar yapılmalı,
- Dil gelişimini geliştirmek için çocukla sürekli konuşulmalıdır.